Vicaria Territorial dels arxiprestats de Llevant, Migjorn i Pla-Nord
VICARI EPISCOPAL Mn. Francesc Vicens
ARXIPRESTE DE LLEVANT Mn. Antoni AmorĂ³s
ARXIPRESTE DE PLA-NORD Mn. Josep Adrover
ARXIPRESTE DE MIGJORN Mn. Bartomeu Villalonga