Catalina Riera Garau
  Avda. Mossen Alcover 4
07500 Manacor (Arxiprestat Llevant)
Illes Balears
Tlf.: 629 147 078
Correu: catalina-rg@hotmail.com