Missioneres Verbum Dei
  PL García Orell 15 6º B
07006 Palma (Arxiprestat Palma 2)
Illes Balears
Tlf.: 871 237 083
Correu: catalinamorey@yahoo.es
Responsables
Consiliari Joaquima Salvà Barceló