Benedictines de l'orde de Sant Benet
  Apartat 153
07500 Manacor (Arxiprestat Llevant)
Illes Balears
Tlf.: 971 551 484