Franciscanes del Tercer Orde Regular
  CL Jaquotot 1A
07003 Palma (Arxiprestat Palma 1)
Illes Balears
Tlf.: 971 710 323
Responsables