Missioneres Verbum Dei-Establiments
  CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma) (Arxiprestat Palma 3)
Illes Balears
Tlf.: 971 768 741
Correu: joaquinasalva@hotmail.com
Responsables
Consiliari Joaquima Salvà Barceló