Teatines filles de la Providència
  CL Santiago Rusiñol 9 (Clínica Rotger)
07012 Palma (Arxiprestat Palma 1)
Illes Balears
Tlf.: 971 448 500