Missioneres dels SS.CC.
  CL Mallorca 32
07460 Pollença (Arxiprestat Pla-Nord)
Illes Balears
Tlf.: 971 530 667