Missioneres dels SS.CC
  CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma (Arxiprestat Palma 2)
Illes Balears
Tlf.: 971 290 462