Missioneres dels SS.CC.
  Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall (Arxiprestat Pla-Nord)
Illes Balears
Tlf.: 971 501 877
Correu: santallucia@bisbatdemallorca.com