Missioneres dels SS.CC.
  CL Des Vall 72
07620 Llucmajor (Arxiprestat Migjorn)
Illes Balears
Tlf.: 971 660 847
Fax: 971 664 498
Correu: ceisagratscors@educacio.caib.es