Missioneres dels SS.CC
  CL Pare Alzina 11
07630 Campos (Arxiprestat Migjorn)
Illes Balears
Tlf.: 971 650 848