Franciscanes FM - Molinar
  CL Sant Tomàs d´Aquino 17A
07006 Es Molinar (Palma) (Arxiprestat Palma 4)
Illes Balears
Tlf.: 971 271 232