Germanes de la Caritat - Vilafranca
  CL Santa B├árbara 30
07250 Vilafranca de Bonany (Arxiprestat Llevant)
Illes Balears
Tlf.: 971 560 031
Responsables