Germanes de la Caritat - Coll d'en Rabassa
  CL Marquès 10
07007 COLL D´EN RABASSA (Arxiprestat Palma 4)
Illes Balears
Tlf.: 971 269 153