Germanes de la Caritat-Consell General
  CL Rvd.Gabriel Bestard 3A
07011 Son Roca (Palma) (Arxiprestat Palma 3)
Illes Balears
Tlf.: 971 752 406
       971 752 704
       971 755 590
Fax: 971 761 902
Correu: gecasvp@planalfa.es