Missioners dels SS.CC.
  Ermita de Sant Honorat
07629 Randa (Arxiprestat Es Pla)
Illes Balears
Tlf.: 971 664 316