Mercedaris (Orde de la Mercè)
  CL Sant Felip Neri 6
07002 Palma (Arxiprestat Palma 1)
Illes Balears
Tlf.: 971 713 771
Correu: ignacioconesabuj@gmail.com