Franciscans de la TOR
  La Porciúncula-AV Fra Joan Llabrés 1
07600 Es Pil·larí (Arxiprestat Palma 4)
Illes Balears
Tlf.: 971 260 002
Fax: 971 743 919
Correu: porciuncula@franciscanostor.org
             toric@franciscanostor.org