Franciscans de la T.O.R.
  PL de Sant Francesc 7
07001 Palma (Arxiprestat Palma 1)
Illes Balears
Tlf.: 971 711 212
       971 712 695
Fax: 971 213 169