Franciscans de la T.O.R.
  CL St. Antoni de Padua 4
07570 Artà (Arxiprestat Llevant)
Illes Balears
Tlf.: 971 836 986
       971 829 613
Fax: 971 836 986