Delegació de Litúrgia i Ministeris Laïcals
  CL Seminari 4
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: pereoliver@bisbatdemallorca.com
Delegat diocesà
  Pere Nicolau Oliver Vives
Equip