Delegació de Família i Vida
  CL Seminari, 4
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: familiaivida@bisbatdemallorca.com
 
Departaments
COF    www.cofmallorca.com
Equip
Diaca permanent:  José Luís Romero González
Membre:  Nicolau Morell Cotoner
Membre:  David Moyà Restrepo
Membre:  María Antonia Escanero Herrero
Membre:  Brígida Oliver Ferrer
Membre:  Sebastià Escanellas Pomar
Membre:  Magdalena Rullan Coll
Membre:  Antonio de Fuertes Bauzá
Membre:  Miguel Barceló Garí
Membre:  Carme Seguí Verdú
Membre:  Sofia Eva Escudero Valverde
Membre:  Maria García Cortés
Membre:  Jaume Almendro Pons