Delegació de Pastoral Vocacional
  PL Sant Jeroni 1
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 71 35 11
Correu: pastoralvocacional@bisbatdemallorca.com
 
Equip