Secretariat Diocesà de Pastoral Universitària
  CL Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 173 462
Correu: spaser@uib.cat
Director
  Francesc Ramis Darder
Equip