Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera
  CL Seminari 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: joanbestard@catedraldemallorca.org
 
Equip
Membre:  Francesc Munar Servera
Membre:  Joan Gamundí Cloquell
Membre:  Jordi Gayà Estelrich