Delegació d'Ensenyament i Pastoral de Centres de l'Església
  CL Seminari, 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: debm@bisbatdemallorca.com
Web: http://ensenyamentmallorca.blogspot.com.es
 
Equip
Diaca permanent:  Toni Moreno Bernat
Diaca permanent:  Juan Carlos Thomàs Sedano