Delegació de Catequesi
  CL Seminari, 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: catequesi@bisbatdemallorca.com
Web: www.catequesimallorca.com
 
Equip
Diaca permanent:  Rafel Verger Mas
Membre:  Susana Castell√≥ Bennasar
Membre:  Maria Magdalena Rigo Gil