HOME HISTÒRIAADMINISTRADORGUIAPUBLICACIONSLITÚRGIASALA DE PREMSA HORARIS DE MISSA
 
  21 de gener de 2017. Santa Agnès; sants Fructuós, Auguri i Eulogi, sant Albà Roe. Email Intranet  
 
20 de gener de 2017   Homilia de la festivitat de sant sebastià, patró de la ciutat de palma a la catedral de mallorca        19 de gener de 2017   La diòcesi ofereix un recés de silenci i contemplació per a laics        19 de gener de 2017   La cúria felicita el bisbe sebastià en el dia de la seva onomàstica        19 de gener de 2017   La parròquia de sencelles promou la restauració d’un retaule a través de ‘crowdfunding”        19 de gener de 2017   Trobada de formació de mons. sebastià taltavull amb els professionals de càritas mallorca        
     
 VIDEO DEL PAPA
Los cristianos al servicio de la humanidad
 PROGRAMA
Església Notícia 15 gener 2017
 PROGRAMA
MOSAIC 15 gener 2017
 PROGRAMA
MEMÒRIA 2016 MOSIAC
 PROGRAMA
Església Notícia 8 gener 2017
   
   
 
21-01-2017
TROBADA UNER
Maries dels Sagraris i Deixebles Joans. A la Parròquia de Costitx a les 16:30 h.
PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ
A la Plaça Madrid, mercadet solidari, passacarrers i taller de pintacares. De 10 a 13 h.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians. Vespres eslaves a l’Església Ortodoxa Russa (temple de Santa Catalina de Sena) a les 19 h.

22-01-2017
PASTORAL UNIVERSITÀRIA
Pregar amb l’Evangeli. Predica Mn. Francesc Ramis. A l’Església de Sant Antoniet de 18 a 19 h.
DELEGACIÓ DE MISSIONS
Infància Missionera.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Pregària per la unitat dels cristians. Celebració interconfessional a la Seu presidida per Mons. Sebastià Taltavull a les 17 h.
PARRÒQUIA DE SANTA CREU
Adoració Eucarística: Unitat dels cristians. A les 11:45 h.

23-01-2017
ARXIPRESTAT DES PLA
Formació oberta: “Importància de la Paraula dins les comunitats”. A les 20:30 h a Consolació.
RÀDIO MARIA
Santa Missa retransmesa des del convent dels Franciscans TOR d’Artà. A les 10 h.
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Seminari de formació permanent del professorat de Religió al CEP d’Inca: “Els universos simbòlics presents a la Bíblia”, a càrrec de Mn. Joan Bauzà. De 17 a 20 h.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians. Vespres bizantines presidides pel rector P. Dobos a l’Església Ortodoxa Romanesa (C/ Concepció, 7). A les 19 h.

24-01-2017
ARXIPRESTAT DE PONENT
Reunió a Puigpunyent a les 20 h.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians. Celebració de les esglésies catòliques orientals d’Ucraïna i Romania, en el temple de Santa Fe. A les 20 h.

25-01-2017
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Seminari de formació permanent del professorat de Religió al CEP de Manacor: “Els universos simbòlics presents a la Bíblia”, a càrrec de Mn. Joan Bauzà. De 17 a 20 h.
UNITAT PASTORAL ANDRATX
“Mano Amiga”. Acompanyar i compartir la vivència del dol. Reunió a les 17 h a la Rectoria Andratx. A les 21 h, estudi de l’Evangeli a l’estil pradosià.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians. Celebració dels religiosos i religioses de Mallorca al temple del Monestir de Santa Magdalena. A les 18:30 h.

26-01-2017
VICARIA EPISCOPAL PER A L’EDUCACIÓ
Reunió de l’equip de pastoral dels col·legis diocesans al CC Bisbe Verger.
PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL
Conferència a càrrec de Mn. Teodor Suau: “Conflicte i confrontació”. A les 19:30 h.
CASA D’ESPIRITUALITAT SON BONO
Cinefòrum “Justicia y fe”. Projecció de la pel·lícula Solas, de Benito Zambrano. De 19 a 22 h. Dirigeix el P. Norberto Alcover, SJ.

27-01-2017
ARXIPRESTAT DES PLA
Programa de formació: “La distribució de la Paraula en cicles. El temps litúrgic. Les rúbriques segons el temps”. A les 21 h a Pina.
PREGÀRIA A L’ESTIL DE TAIZÉ
Amb la Creu de l’Amor Sense Límits. A les 20:30 h a l’Església de Sant Antoniet de Palma.
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Interioritat a la classe de Religió” a càrrec d’Isabel Gómez Villalba. De 17 a 20 h al Seminari Nou.

28-01-2017
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Interioritat a la classe de Religió” a càrrec d’Isabel Gómez Villalba. De 9:30 a 13:30 i de 16 a 19 h al Seminari Nou.
MONESTIR DE SANTA CLARA
III Cicle de litúrgia i cant coral. Eucaristia i breu concert a càrrec de la Coral de Pares i Mares de la UIB. A les 18 h.
CASA D’ESPIRITUALITAT SON BONO
Recés “Liturgia y evangelio: “La epifania de la Iglesia”. De 18 a 20:30 h.
   
   
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
bisbe@bisbatdemallorca.com
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2017 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)